Privacyverklaring

Van Wijk aanhangwagens, gevestigd aan Zernikeweg 4a, 3241 MG Middelharnis, (hierna: "Van Wijk”, "ons” of "wij”), respecteert de privacy van de bezoekers van de website www.vanwijkaanhangwagens.nl en van haar klanten die via deze website het contactformulier invullen. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet welke informatie wij van jou als klant verzamelen en hoe wij deze informatie verder gebruiken en beschermen.

Toepassing van het Privacybeleid
Dit Privacybeleid is van toepassing op elk(e) websitebezoek. Alle informatie, waaronder je persoonsgegevens, die wij over jou verzamelen gedurende jouw bezoek en/of gebruik van onze website(s) zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.

1. Gegevens die wij verzamelen
• Gegevens die door jou worden verstrekt
Van Wijk aanhangwagens verzamelt je gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en emailadres.
• Gegevens die wij automatisch verzamelen
Van Wijk aanhangwagens verzamelt tevens gegevens die wij ontvangen op basis van jouw gebruik van onze diensten en jouw bezoek aan onze website www.vanwijkaanhangwagens.nl. Zo verzamelen we bijvoorbeeld jouw IP-adres en het type webbrowser dat je gebruikt, maar ook de datum en tijd van jouw bezoek aan onze Website(s).

2. Wat doen we verder met jouw gegevens?
Jouw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
• Verwerking van jouw vraag
Jouw gegevens worden gebruikt om je vraag te beantwoorden via mail of telefoon.

• Acceptatie, verwerking en uitvoering van jouw bestelling
Indien uit jouw vraag een bestelling voortkomt, gebruiken we wederom dezelfde gegevens om jouw  bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en eventueel te bezorgen op het door jou gekozen adres.
Met je gegevens zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van je bestelling.
We geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een aan van Wijk aanhangwagens gelieerde onderneming die je bestelling produceert; een vervoerder zoals DHL of PostNL om je bestelling te kunnen verzenden en af te leveren; online betaaldienstverleners zoals IDEAL om je betaling te kunnen verwerken.
• Bij de verwerking van je gegevens en de levering van onze producten en diensten zoals hierboven omschreven kan van Wijk aanhangwagens samenwerkende partners of (sub)bewerkers inschakelen.

3. Openbaarmaking aan derden
Van Wijk aanhangwagens zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht of in geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis.
Waar nodig zullen wij jouw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals een bedrijf dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van je bestelling of een bezorgdienst die je bestelling aflevert. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor je je toestemming hebt gegeven.
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

4. Beveiliging
Van Wijk aanhangwagens gaat uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens die zijn opgeslagen op onze servers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

5. Jouw rechten (inzage, correctie en verzet)
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mag je ons verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Indien je fouten hebt opgemerkt in je persoonsgegevens of je deze vanwege een andere reden graag wilt verbeteren of wilt aanvullen dan mag je ons dat ook verzoeken. Hetzelfde geldt voor een verzoek om je persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Deze verzoeken tot inzage, correctie of verzet contact kun je richten aan G. van Wijk.

6. Wijzigingen en vragen
We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze website publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.
Als je nog vragen hebt over jouw gegevens of dit Privacybeleid, dan kun je altijd contact opnemen via de website www.vanwijkaanhangwagens.nl of per telefoon 0187-486590.
Stuur je ons liever een bericht, dan kan dit via e-mail naar van info@vanwijkaanhangwagens.nl of per brief naar Zernikeweg 4a, 3241 MG Middelharnis.